ติดต่อ

  • ติดต่อซื้อสินค้า
    • E-mail : cs.blissbioplus@gmail.com
  • ติดต่อสมัครงาน และขอฝึกงาน (นักศึกษา)
    • E-mail : hr.blissbioplus@gmail.com
  • ฝ่ายจัดซื้อ
    • E-mail : lux.blissbioplus@gmail.com


ที่อยู่

สำนักงานใหญ่
989 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ +662 114 7458

สำนักงานขาย
เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 29 999/9 พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ +663 078 9936

โรงงาน
324 หมู่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ : 09:00 – 17.00 น