ธุรกิจ

โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์

โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์

โรงงานผลิตเทียนชนิดต่างๆ

สวนสมุนไพร และ ฟาร์มเห็ดเป็นยา

แพทย์ทางเลือกแผนไทย และเภสัชกรรมไทย

ระบบเกษตรอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมเพาะพันธุ์พืชด้วยเนื้อเยื่อ

ตลาดส่งออก