เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับ บลิส ไบโอพลัส

บลิส แปลว่า ความสุข
ไบโอพลัส แปลว่า คุณประโยชน์จากธรรมชาติ
รวมแปลว่า สินค้าที่สร้างความสุข จากคุณประโยชน์จากธรรมชาติ
ด้วยทีมงาม มีทั้งเภสัชกรแผนปจจุบัน แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย เจ้าของสวนสมุนไพร เจ้าของฟาร์มเห็ดเป็นยา รวมตัวกันได้พูดคุยกันว่า โรคภัยอันเกิดจากโลกยุคใหม่ โรคจากเทคโนโลยี และจากสารเคมี ที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับเรา กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพให้กับเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว

เราจะป้องกันยังไง ดีกว่ามาแก้ไขหรือรักษาตัวภายหลัง ทางแก้ คือ ลด ละ เลิก สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น แล้วหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบหลักมาจากธรรมชาติ รวมแปลว่า สินค้าที่สร้างความสุข จากคุณประโยชน์จากธรรมชาติด้วยทีมงาม มีทั้งเภสัชกรแผนปจจุบัน แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย เจ้าของสวนสมุนไพร เจ้าของฟาร์มเห็ดเป็นยา รวมตัวกันได้พูดคุยกันว่า โรคภัยอันเกิดจากโลกยุคใหม่ โรคจากเทคโนโลยี และจากสารเคมี ที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับเรา กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพให้กับเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งสารจากธรรมชาติบางครั้งอาจให้ผลช้ากว่าสารเคมี แต่ไม่ทำให้เกิดปัญหาของผลข้างเคียงตามมาภายหลัง หรือ ถ้าเป็นไปได้ นำความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาสกัดสารสำคัญต่างๆ ออกมาให้มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่า หรือ สูงกว่าสารเคมีที่มีอยู่ และที่พิเศษ คือ สารสกัดที่ได้มานั้น เป็นสารที่อุดมด้วยแร่ธาตุชนิดต่างๆ เสพสารที่มาจากธรรมชาติ ให้ธรรมชาติเยียวยาเรา และไม่ส่งผลเสียต่อเราทางอ้อม แบบที่เราไม่รู้ตัว

วิสัยทัศน์

การทำงานที่สอดคล้อง และควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้คุณภาพสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร
เพื่อให้สินค้าพัฒนาสู่ระดับการส่งออกแนวหน้าของโลก
และด้วยโลกที่ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราจึงให้มีความสำคัญไม่น้อยการการผลิตสินค้าคุณภาพ
บุคคลากร
ทีมการผลิตทำผลิตภัณฑ์จึงเวชสำอางค์ ประกอบด้วย เภสัชกรแผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เภสัชกรไทย หมอสมุนไพร นักโภชนาการ และนักคิดค้นสูตรด้านเครื่องสำอาง
ผสานความรู้ทั้งตะวันตก และตะวันออก เพื่อนำจุดเด่นของแต่ละองค์ความรู้มาต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ที่ผลิต
วัตถุดิบ
นอกจากคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากแหล่งต่างๆ แล้ว เรายังพัฒนาคิดค้นวัตถุดิบพิเศษขึ้นมาเอง เพื่อประสิทธิภาพของสินค้าที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร
เนื่องจากแนวทางหลักของสินค้าเรา คือ ผลิตสินค้าที่ทำมาจากสารธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสารธรรมชาตินั้นต้องมีประสิทธิภาพสูง จนผู้ใช้มีความพึงพอใจ เพื่อการกลับมาซื้อซ้ำ แบบปากต่อปาก เพื่อการค้าที่ยั่งยืนนาน แม้ว่าเทรนด์สินค้าจะผ่านไปแล้ว ก็จะยังมีผู้ซื้อติดตามใช้ตลอดไป

ฟาร์มเพาะเลี้ยง อัตโนมัติ EVAP Farm
การเพาะเลี้ยงตามธรรมชาติ จะพบอุปสรรคนานาประการ จะทำให้ได้ผลผลิตไม่สม่ำเสมอทั้งปี ได้มากบ้าง ได้น้อยบ้าง ที่นอกจากให้ปุ๋ย ธาตุอาหาร ดินแล้ว อุณภูมิ ความชื้น จะมีผลกระทบต่อการได้ผลผลิตด้วย ซึ่งจำนวนผลผลิตมากน้อย ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว
การเพาะเลี้ยงระบบอีแวบ EVAPULAtion เป็นการควบคุมระบบอัตโนมัติในปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติมโตทั้งหลาย โดยใช้เซ็นเวอร์ต่างๆ เป็นตัวสั่งการแทนมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตออกมาตลอดทั้งปี มีคุณภาพสม่ำเสมอ ทำให้คุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นทาง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Tissue Cultivate
และการให้มาซึ่งความลับของสารจากธรรมชาติซึ่งมีมากมายดั่งโลกใบใหญ่ของเรา
โดยทำการคัดสายด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะทำให้ได้สายพันธ์ที่ต้องการตลอดไป ไม่มีการกลายพันธ์ ทำให้ได้คุณภาพของผลผลิตคงที่ตลอด
และ วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้จะทำให้ได้ผลผลิตของมาจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาด และคุณภาพคงที่สม่ำเสมอได้
Innovation…………………………..